(1)
Rzeźnicka-Krupa, J. Konstruktywizm I Pedagogika różnorodności W kontekście Edukacji włączającej. PWE 2020, 51, 153-166.