(1)
Wiśniewska-Kin, M.; Rybska, E. Reprezentacje obiektów Przyrodniczych Z dziecięcej Perspektywy. PWE 2021, 52, 38-49.