(1)
Jelinek, J. A. Rozumienie Przez Dzieci 6-, 7- I 8-Letnie występowania Wody W Gruncie. PWE 2021, 52, 50-63.