(1)
Nowak-Łojewska, A. . Podążając śladem dziecięcego Rozumienia świata społecznego. Uwagi Na Marginesie Badań Mozaikowych. PWE 2021, 52, 64-81.