(1)
Klus-Stańska, D. Odpowiedź Na List Do Redakcji. PWE 2021, 52, 199-200.