(1)
Dąbrowska, A. Slang Jest Spoko? Pedagogiczne Aspekty obecności Socjolektu Uczniowskiego W Dyskursie Publicznym. PWE 2017, 37, 88-99.