(1)
Zaworska-Nikoniuk, D. „Obyś Swoje Dzieci uczył” – Rodzice najmłodszych uczniów O Edukacji Zdalnej Podczas Pierwszej Fazy Pandemii COVID-19. PWE 2021, 53, 91-105.