(1)
Świdrak, E. Przygotowanie Dzieci Do Pobytu W żłobku W Opinii rodziców I opiekunów W żłobkach. PWE 2021, 53, 120-134.