(1)
Frankowiak, J. Stosunek studentów Do Stosowania Kar Cielesnych Wobec Dzieci. PWE 2021, 53, 135-150.