(1)
Kowalik-Olubińska, M. . „Nie Jesteś Za młody, żeby Zmieniać świat” – Studium Przypadku Zjawiska dziecięcego Aktywizmu Klimatycznego. PWE 2021, 53, 165-177.