(1)
Daszkiewicz, M. Sprawozdanie Ze wstępnego Etapu działalności międzynarodowej Sieci pracowników Naukowych Educational Role of Language Network1. PWE 2017, 37, 138-140.