(1)
Wiśniewska-Kin, M. Dziecięce Zmagania Z Czasem. Wyzwalanie Rozumienia pojęcia Czas Przez Dzieci 9–10-Letnie W Kulturze szkoły Polskiej. PWE 2017, 37, 28-40.