(1)
Helios, J.; Jedlecka, W. Diagnoza I Ochrona Dziecka Z Traumą Rozwojową W Polskim Systemie oświatowym. PWE 2017, 38, 73-81.