(1)
Gulczyńska, A.; Wiśniewska-Kin, M. Dyskurs Edukacyjny W Badaniach. Próba Systematyzacji Perspektyw Badawczych. PWE 2017, 36, 7-20.