(1)
Kusiak-Pisowacka, M. W Kierunku dwujęzyczności W Edukacji Wczesnoszkolnej – Problemy Nauczania Czytania W języku Obcym Na przykładzie języka Angielskiego. PWE 2017, 36, 42-53.