(1)
Nowak-Łojewska, A. Dziecięce Konstrukcje świata W Rozmowach Z dorosłymi. PWE 2017, 36, 54-64.