(1)
Kuszak, K. Komizm W Poezji Dla Dzieci. Jego Rola I wartość Edukacyjna. PWE 2017, 36, 65-74.