(1)
Maj, A. Koncepcja Stu języków Dziecka W Przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu Hegemonii języka Werbalnego W dziecięcym Procesie Uczenia Się. PWE 2017, 36, 112-120.