(1)
Wasilewska, A.; Daszkiewicz, M. Idee I Projekty. Sprawozdanie Z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiczno-Lingwistycznej „Edukacyjna Rola Języka. Learn to Speak, Speak to learn” Gdańsk, 9–10 Czerwca 2016 R. PWE 2017, 36, 124-127.