(1)
Kruk, J. Możliwości Wprowadzania Mindtoyness Do Wczesnej Edukacji. Ewaluacja Z Perspektywy społeczno-Organizacyjnej I Badawczej. PWE 2022, 54, 60-72.