(1)
Janik, A. Warunki Do Zabawy Na Przygodowym Placu Zabaw W Berkeley Marina W Kalifornii. PWE 2017, 38, 145-153.