(1)
Rybska, E.; Błaszak, M. Analiza rysunków/Szkiców I Wypowiedzi Werbalnych Dzieci Na Temat Budowy Anatomicznej człowieka. PWE 2016, 32, 27-47.