(1)
Jarosz, E.; Kurkowski, C. „Tyłek Nie szklanka” – O popularności Kar Cielesnych W Wychowaniu. PWE 2018, 40, 72-84.