(1)
Starego, K. Od Pedagogiki Kolektywu Do Pedagogiki kolektywizującej. Idee Wychowawcze Antona Makarenki W świetle Filozofii I Pedagogiki wspólnotowości. PWE 2017, 39, 40-49.