(1)
Groenwald, M. Inspirujący Anton Makarenko. Z Analizy hieroglifów Na „Dziełach”. PWE 2017, 39, 53-61.