(1)
Sokołowska, J. System Pedagogiczny Makarenki W kontekście założeń współczesnej Pedagogiki Ulicy. PWE 2017, 39, 62-68.