(1)
Szatan, E. Obrazy dziecięcej Zabawy (z) Muzyką W Wypowiedziach Pokolenia pięćdziesięciolatków – Kontekst Kulturowy I Pedagogiczny Muzycznej Zabawy. PWE 2022, 55, 47-65.