(1)
Siegień, W. Figury dzieciństwa W Militarystycznym Dyskursie W Związku Radzieckim I We współczesnej Rosji. PWE 2016, 35, 51-63.