(1)
Pietkiewicz-Pareek, B. Strategie Pomocy Dzieciom Ulicy W Jaipurze. Studium Przypadku Organizacji I-India. PWE 2016, 35, 76-84.