(1)
Zbróg, Z. Obniżenie Wieku rozpoczęcia obowiązku Szkolnego – Reprezentacje społeczne Problemu W Debacie Publicznej. PWE 2016, 35, 85-93.