(1)
Jarosz, E.; Kurkowski, C. Kary Cielesne – Kontestacja a rzeczywistość. PWE 2016, 35, 94-105.