(1)
Symonowicz-Jabłońska, I.; Wieczór, E. Budowanie kapitału społecznego W świetle Analizy Podstawy Programowej Dla Pierwszego Etapu Edukacyjnego. PWE 2016, 35, 106-117.