(1)
Krasoń, K. Cielesność Dywergencyjna – Komponent Integralnej Edukacji Wychylonej W przyszłość. PWE 2015, 31, 7-22.