(1)
Szpytma, C. Szkoły Typu Open-Air: Eksperymenty Architektoniczno-Pedagogiczne Szkolnictwa W Pierwszych dziesięcioleciach XX Wieku. PWE 2015, 31, 23-41.