(1)
Farnicka, M.; Liberska, H. Uwarunkowania Poczucia Dobrostanu Psychicznego U Dzieci W środowisku Szkolnym. PWE 2015, 31, 77-91.