(1)
Olczak, A. Uczenie Się Demokracji Od dzieciństwa – Kaprys Czy Potrzeba współczesności?. PWE 2015, 31, 92-100.