(1)
Bilewicz-Kuźnia, B.; Centner-Guz, M. Natura, Architektura I Zabawa Jako źródła przeżyć Estetycznych I Odkryć Geometrycznych Dzieci – Badania W działaniu. PWE 2015, 31, 101-121.