(1)
Klus-Stańska, D. Wyjść Poza reżim Imperatywu Rozwojowego. Między Inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta Na współczesne Studia Nad dzieciństwem. PWE 2015, 30, 7-22.