(1)
Stępkowski, D.; Benner, D. Pojęcie ukształcalności I Jego Miejsce W Teorii Wychowania Jeana Jacquesa Rousseau. PWE 2015, 30, 39-51.