(1)
Różycka-Jaroś, S. Historyczno-Prawna Analiza Sytuacji Dzieci W Epoce Rousseau. PWE 2015, 30, 52-62.