(1)
Kowalik-Olubińska, M. Jeśli Nie naiwność, to Co? Próba Rekonstrukcji Idei Dziecka U J.J. Rousseau. PWE 2015, 30, 63-74.