(1)
Dagiel, M. Zwodnicza szczerość(?) Jana Jakuba Rousseau Czyli Narracja Jako Kreacja I doświadczanie świata. PWE 2015, 30, 75-86.