(1)
Dziekońska, J.; Karoń, J. W Poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę Inaczej/ (Re)thinking School Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 R. PWE 2015, 30, 129-137.