(1)
Zawichrowska, M. Sprawozdanie Z Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej: ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (ze Specjalnym udziałem Umberto Eco) Uniwersytet Łódzki, 24–27 września 2015 R. PWE 2015, 30, 138-142.