(1)
Kozak, M. Obrona nowożytnej Koncepcji Praw Dziecka. Kilka Refleksji W kontekście myśli Pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau. PWE 2015, 29, 23-32.