(1)
Ostrowicka, H. Wyznania, Rousseau I Dyskurs Edukacyjny – Zarys Badań W Perspektywie (post)foucaultowskiej. PWE 2015, 29, 33-43.