(1)
Kopciewicz, L. Jan Jakub Rousseau W naturze/Ogrodzie? Dyskursy Natury We współczesnych Odczytaniach Feministycznych I Posthumanistycznych. PWE 2015, 29, 53-66.