(1)
Wasilewska, A. Językowy Obraz świata W Tekstach Jana Jakuba Rousseau. „Wyznania” Jako Narracyjne Konstruowanie tożsamości. PWE 2015, 29, 67-80.