(1)
Szczepska-Pustkowska, M. Dziecięce Filozofowanie Na Tle Romantycznej Wizji Szlachetnego Dzikusa J.J. Rousseau. PWE 2015, 29, 81-96.