(1)
Groenwald, M.; Siegień, W. Sprawozdanie Z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji: Aktualne Problemy Psychologii I Pedagogiki We współczesnym świecie. Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa, 23–24 Kwietnia 2015 R. PWE 2015, 29, 99-101.